LĨNH VỰC KINH DOANH
Xây dựng
Rà phá bom mìn
Bất động sản
Khoáng sản
Vật liệu xây dựng
Du lịch - dịch vụ
Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY - TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ COECCO
TIN TỨC
Bản in Lần xem : 9027
Thông báo thay đổi thời gian làm việc của Cơ quan Tổng Công ty
 

QUÂN KHU 4

TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ

 

Số ........../TB-COECCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Nghệ an, ngày …… tháng 10  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian làm việc của cơ quan Tổng Công ty Hợp tác kinh tế

 


                   

                                    Kính gửi:

                                                         - Các phòng, ban thuộc cơ quan Tổng Công ty;

                                                         - Các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty;

                                                        - Các Công ty con, các công ty cổ phần, liên doanh liên kết.

 

          -  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu;

          - Căn cứ Quy chế quản lý lao động ban hành kèm theo Quyết định số 1360/2012/QĐ-HĐTV  ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế;

          Nhằm duy trì thời gian làm việc phù hợp với các cơ quan Quân khu; các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và điều kiện thời tiết mùa đông, Tổng giám đốc quy định về thời gian làm việc kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013 của cơ quan Tổng Công ty Hợp tác kinh tế như sau:

          + Buổi sáng (thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)      : Từ 07h 00    đến 11h 30

          + Buổi chiều (thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)     : Từ 13h 30  đến 17h 00

          + Thứ bảy và chủ nhật                                  : Nghỉ

          Các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc được phân công luân phiên trực chỉ huy cơ quan Tổng Công ty, Phòng Cơ sở thực hiện chế độ trực ban, Ban Hành chính - Pháp chế thuộc phòng Chính trị - Hành chính thực hiện chế độ trực xử lý thông tin.

          * Ghi chú: Các đồng chí là Quân nhân mang mặc quân phục chuyển mùa đến hết ngày 30/10/2012. Kể từ ngày 01/11/2012 thực hiện mang mặc theo chế độ mùa đông (cụ thể sẽ có thông báo của Quân khu).

          Đề nghị các phòng, ban thuộc cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm theo Thông báo này./.  

                                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - HĐTV, Kiểm soát viên;

  - Ban Tổng giám đốc;                                                                                                            Đại tá Nguyễn Thành Lê

  - Lưu VT/ĐM-H25. 


CÁC TIN KHÁC >>

 • Thông báo mời thầu bán gỗ tròn nhập từ Lào khẩu đợt 2 năm 2012

 • Thông báo thay đổi thời gian làm việc của Cơ quan Tổng Công ty

 • Thông báo bán gỗ tròn các loại

 • Thông cáo: Chuyển đổi doanh nghiệp thành Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế

 • Tự lái xe du lịch sang Lào

 • Chuông vang xứ Lào (phần 2)

 • Chông vang xứ Lào (phần 1)

 • “Chuông vang” xứ Lào

 • Khách sạn Hòn Ngư Điểm đến của du khách khi về biển Cửa Lò

 • Mời thầu mua sắm thiết bị khai hoang Dự án trồng và chế biến mủ cao su tại Lào

 •  
     
  Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO
  Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Nghệ An
  Điện thoại: (84-38) 3558.558 - Fax: 3558.888 - Email: coecco@coecco.com.vn
  © Bản quyền thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế Coecco - Thiết kế bởi Sara Hitech
  Today: 208
  Total: 677978