LĨNH VỰC KINH DOANH
Xây dựng
Rà phá bom mìn
Bất động sản
Khoáng sản
Vật liệu xây dựng
Du lịch - dịch vụ
Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh (VBC) tuyển dụng
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
GIỚI THIỆU | HỒ SƠ NĂNG LỰC
Hồ sư tư cách pháp nhân của công ty hợp tác kinh tế
Tin đăng ngày: 22/8/2009 - Xem: 6249
 

I. Các giấy phép của công ty đầu tư tại Việt Nam

 1. Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg ngày 28/4/2004 của thủ tướng chính phủ, chuyển công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 2. Quyết định số 90/2004/QĐ-BQP ngày 19/6/2004 của bộ trưởng bộ quốc phòng, chuyển công ty hợp tác kinh tế sang tổ chức và họat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2706000028 do sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lại lần 5 ngày 15/05/2007.
 4. Giấy phép số 37/LĐTBXH-GPXKLĐ ngày 20/8/2004 của bộ lao động thương binh và xã hội, hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.
 5. Giấy phép số 4573/BQP ngày 23/8/2007 của bộ quốc phòng, hành nghề khảo sát, dò tìm, xứ lý bom mìn - vật nổ.

II. Các giấy phép của các công ty đầu tư tại Lào.

 1. Giấy phép đầu tư ra ngước ngoài số 1076/GP ngày 19/9/1998 của bộ kế hoạch và đầu tư nước CHXHCN Việt Nam, để xây dựng nhà của, cầu, đường, công trình thủy lợi và các công trình khác.
 2. Giấy phép đầu tư nước ngoài số 1078/419 ngày 07/11/2000 của ủy ban kế hoạch và đầu tư nước CHDNND Lào, ban quản lý đầu tư hợp tác nước ngoài và đầu tư trong nước, thành lập công ty xây lắp.
 3. Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 2238/GP ngày 06/12/2001 của bộ kế hoạch và đầu tư nước CHXHCN Việt Nam, để xây dựng nhà máy chế biến gỗ để xuất khẩu.
 4. Giấy phép đầu tư nước ngoài số 01/CT tỉnh XaLaVăn ngày 20/02/2001 của Văn phòng ủy ban tỉnh XaLaVăn cấp, thành lập công ty chế biến gỗ tại huyện Lầu Ngam tỉnh XaLaVăn.
 5. Giấy phép số 2483/GP ngày 23/5/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư nước CHXHC Việt Nam thành lập công ty phát triển khoáng sản.
 6. Giấy phép đầu tư nước ngoài số 100-4/UBQLĐT-HT ngày 01/1/2004 của ủy ban kế hoạch và đầu tư, ban quản lý đầu tư và hợp tác với nước ngoài và đàu tư trong nước CHDCND Lào, thành lập công ty phát triển khoáng sản.
 7. Giấy phép số 2609/GP ngày 29/8/2006 của bộ kế hoạch và đầu tư nước CHXHCN Việt Nam cấp đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty phát triển Miền núi.
 8. Giấy phép đầu tư nước ngoài số 005-06/KH.ĐT ngày 31/10/2006 của ủy ban kế hoạch và đầu tư nước CHDCND Lào cấp, thành lập công ty phát triển miền núi.
Giới thiệu khác:
Giới thiệu chung (22/8/2009)
Các thành tích đã đạt được (22/8/2009)
Hồ sư tư cách pháp nhân của công ty hợp tác kinh tế (22/8/2009)
Cơ cấu tổ chức Công ty (20/9/2009)
Năng lực máy móc thiết bị (21/9/2009)
 
   
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (84-38) 3558.558 - Fax: 3558.888 - Email: coecco@gmail.com
© Bản quyền thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế Coecco - Thiết kế bởi TVC Media
Today: 308
Total: 1589304