LĨNH VỰC KINH DOANH
Xây dựng
Rà phá bom mìn
Bất động sản
Khoáng sản
Vật liệu xây dựng
Du lịch - dịch vụ
Nông Lâm ngư
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thông tin tuyển dụng lao động: Hiện nay Tổng công ty Hợp tác kinh tế đang có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại Tổng công ty Hợp tác kinh tế với những vị trí như sau:
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
TIN TỨC | TIN TỨC COECCO
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
Tin đăng ngày: 11/6/2019 - Xem: 508

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019.

Upload

Upload

Thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chi thị 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đến các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng công ty đã kết hợp chặt chẽ cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng và các phong trào thi đua và cuộc vận động "Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Upload

Thượng tá Chu Huy Lương - Chủ nhiệm chính trị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019), Tổng công ty đã đạt được một số kết quả tốt như: đã xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động; Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, đoàn kết quốc tế thực hiện quân với dân một ý chí; Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

Upload

Upload

5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến và đã có trên 100 tập thể, hơn một nghìn cá nhân được khen thưởng, cũng từ những tập thể, cá nhân ấy đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình phong trào có hiệu quả, như phong trào:

- Mô hình cấp giống Dong riềng, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, đơn vị thu mua chế biến, tiêu thụ miến Dong riềng của Công ty KS& LK VC.

- Mô hình cấp giống Nghệ, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, đơn vị thu mua chế biến, tiêu thụ tinh bột nghệ, trồng cây Chanh leo, Cà gai leo của Công ty Phát triển miền núi.

- Mô hình trồng, chăm sóc, chế biến mủ Cao su của Công ty CP CN Cao su, Công ty Phát triển miền núi.

- Mô hình giúp nhân dân phát triển đường nông thôn, nội đồng, xóa nhà ở tạm bợ của Xí nghiệp SXVLXD Hồng Lam.

Upload

Khánh thành và khai trương nhà máy sản xuất miến dong Nậm Xiểm giúp dân của COECCO ở Tỉnh Xiêng Khoảng/CHDCND Lào

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên khẳng định Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả; thông qua thực hiện CVĐ đã trực tiếp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công nhân viên, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, các tổ chức quần chúng VMXS, góp phần quan trọng xây dựng Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Upload

Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu kết luận Hội nghị

Trong thời gian tới để cuộc vận động có sức lan tỏa trong toàn thể Tổng công ty, thực sự đi vào cuộc sống CBCNV, người lao động, Đảng ủy Tổng công ty xác định tiếp tục tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Cuộc vận động. Mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy; tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n­ước; sống giản dị, cởi mở, chân thành; tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khiêm tốn học hỏi, cầu thị, cầu tiến bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết quốc tế tốt, thực hiện thắng lợi chủ trương, đ­ường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Tổng công ty HTKT chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng  nông thôn mới”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện ở các cấp; quan tâm đầu tư xây dựng đơn vị điểm; chú trọng sơ kết, tổng kết, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan và đơn vị.

Cũng trong Hội nghị sáng ngày nay Đảng ủy đã công bố quyết định và tổ chức tôn vinh 7 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động là:

- 07 tập thể: Phòng Quân sự cơ sở; Phòng Chính trị; Phòng Tổ chức Lao động; Phòng Tài chính/Tổng công ty; Công ty Phát triển miền núi; Công ty Khoáng sản Coecco; Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh.

- 10 Cá nhân: Đ/c 2// Hoàng Đức Thái, 3/CN Nguyễn Trọng Thịnh, 2/CN Vương Đình Tuân - Công ty Phát triển miền núi; 3/CN Nguyễn Quang Hòa, 2/CN Trần Quang Lượng, 3/CN Nguyễn Thế Anh - Công ty Khoáng sản & Luyện kim viêng chăn; 1// Phan Trí Trung, Thái Huy - Công ty Khoáng sản Coecco; 4/CN Chu Hồng Sơn - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su; 1//CN Đậu Minh Trung - Phòng Quân sự, cơ sở.

Upload

7 Tập thể điển hình xuất sắc

Upload

10 cá nhân tiêu biểu

Thực hiện tốt CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi cấp ủy, chỉ huy; là động lực thúc đẩy mọi CBCNV, người lao động vươn lên khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Tin tức khác:
Hội nghị Quán triệt triển khai chỉ thị Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết CTĐ,CTCT năm 2019; triển khai CTĐ, CTCT năm 2020. (20/11/2019)
Hội nghị sơ kết 5 năm Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", giai đoạn 2015 - 2020 (7/11/2019)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đi thăm và kiểm tra các hoạt động của Tổng công ty tại Lào (31/10/2019)
Khởi công, xây dựng Trường Quân sự tỉnh Xay Xổm Bun - Lào (30/10/2019)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm và kiểm tra hoạt động của Tổng công ty ở Lào (29/10/2019)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm và kiểm tra hoạt động của Tổng công ty ở Lào (28/10/2019)
Tổng công ty tổ chức thăm, khám bệnh miễn phí cho nhân dân các cụm bản tại tỉnh Xiêng Khoảng (22/10/2019)
Tổng công ty HTKT Phát động thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” (17/10/2019)
Bộ Tư Lệnh Quân khu 4 chúc mừng Tổng công ty nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (12/10/2019)
Tổng công ty Hợp tác kinh tế tổ chức "Hội nghị rút kinh nghiệm chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và an toàn đơn vị năm 2019". (11/10/2019)
Tổng công ty Hợp tác kinh tế tham dự " Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" cụm 2 năm 2019 (9/10/2019)
Tổng công ty tổ chức Hội nghị thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2015-2019 (20/8/2019)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối thoại dân chủ với cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Hợp tác kinh tế (6/8/2019)
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu thăm và kiểm tra sản xuất tại Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu (5/8/2019)
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tổng công ty đi thăm, chào xã giao lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào (29/7/2019)
 
   
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (84-38) 3558.558 - Fax: 3558.888 - Email: coecco@gmail.com
© Bản quyền thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế Coecco - Thiết kế bởi TVC Media
Today: 33
Total: 1767003